Het toonbankbetalingsverkeer in Nederland, kosten en opbrengsten in kaart gebracht

DNB Betalingsverkeer
Publicatiedatum 16 december 2007

In opdracht van de gezamenlijke toonbankinstellingen en de Nederlandsche Bank heeft EIM de kosten van betalen voor de detailhandel en de horeca in kaart gebracht. Andere betrokken partijen zoals de banken, Currence en de Consumentenbond zijn geconsulteerd en hebben een belangrijke bijdrage geleverd, zowel bij de methodologische discussies als bij de aanlevering van de benodigde kwantitatieve informatie.