Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2009

DNB Betalingsverkeer
Publicatiedatum 8 december 2010

In het kader van SEPA doet de Nederlandsche Bank sinds 2007 ieder jaar onderzoek onder Nederlandse consumenten naar hun grensoverschrijdend betaalgedrag. Begin dit jaar is de meting voor de 4e maal afgehouden. Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen. Duidelijk wordt hoe Nederlandse consumenten in 2009 betaalden in en naar het buitenland, wat zij vinden van de verschillende betaalmogelijkheden en hoe zij aankijken tegen SEPA. De resultaten laten zien dat de eerste gevolgen van SEPA zichtbaar worden, maar ook dat er nog altijd geen sprake is van één Europese betaalmarkt, zowel qua betaalgedrag als qua beleving. Ook wordt duidelijk dat de bekendheid van en beeldvorming over SEPA nog altijd onvolledig en soms zelfs onjuist is. Ook over de IBAN en BIC heerst nog veel onbekendheid. Het wordt dan ook van belang geacht de communicatie richting het publiek op deze punten te verbeteren.