54 - Depositor and Investor Protection in the EU and the Netherlands: A Brief History

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2003

Deze studie beschrijft de ontwikkeling van depositogarantie en beleggersbescherming in Nederland tegen de achtergrond van de geschiedenis daarvan in de Europese Unie (EU), internationale regelgeving en de verandering in de institutionele vormgeving van het financiëel toezicht in Nederland. De belangrijkste conclusies zijn de volgende. Nederland behoorde tot de eerste landen in de EU die depositobescherming introduceerden. Net als in veel andere EU-landen is het systeem in Nederland ex post gefinancierd en is het maximaal gegarandeerde bedrag laag in vergelijking tot dat in systemen in de meeste andere werelddelen. De EU-landen hebben in de loop der tijd hun systemen aangepast in de richting die de EU-regelgeving verlangt, alhoewel niet alle landen op dit moment reeds volledig aan alle vereisten voldoen. In de afgelopen tien jaar hebben de systemen zich ontwikkeld in de richting van ‘best practices’. Een aspect daarvan is het verplicht stellen van depositogarantie. Verder is er een tendens waar te nemen in de richting van fondsvorming en risico-gerelateerde verzekeringspremies. Voor de toekomst van garantiesystemen in Nederland zijn onder meer de integratie van deposito- en beleggersbescherming, een eventuele overgang op fondsvorming en introductie van risicogebonden premies van belang. Een vervolgstudie zal deze vraagstukken nader bespreken. JEL code: G 18, G 28, G33, N24 Trefwoorden: Depositoverzekering, beleggerscompensatieregeling, EU-richtlijnen