62 - Gedragseconomie: de rol van psychologie op financiële markten

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 augustus 2003

Deze studie biedt een kennismaking met de literatuur op het gebied van behavioural finance, ofwel gedragsecononomie op financiële markten. Zowel de literatuur die gedragselementen toevoegt aan rationele modellen, als de literatuur die zich baseert op cognitief-psychologische begrippen komen aan de orde. De nadruk ligt op deze laatstgenoemde stroming. Na een behandeling van de theoretische uitgangspunten volgt een toepassing daarvan op financiële markten. In een evaluatie van de literatuur komt ook aan de orde wat de genoemde cognitief-psychologische mechanismen kunnen betekenen voor de (in)efficiëntie van financiële markten.