722 - Retailbetalingsverkeer in Nederland: Feiten en Theorie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 januari 2003

In het eerste gedeelte van dit artikel wordt dieper ingegaan op het Nederlandse retailbetalingsverkeer wat betreft marktstructuur en -uitkomsten, gebruik van betaalinstrumenten, en tariefstructuur. Ofschoon de Nederlandse retailbetaalmarkt het afgelopen decennium een sterke dynamiek heeft laten zien met tal van produkt- en proces-innovaties, zijn er echter ook spanningsvelden die de marktwerking beïnvloeden. Zo kunnen er kanttekeningen worden geplaatst bij de transparantie van de tariefstructuur in het particuliere betalingsverkeer, de manier waarop het pinnen in Nederland is georganiseerd, interbancaire afspraken en de maatschappelijke toegankelijkheid tot betaaldiensten. In het tweede gedeelte van dit artikel worden deze marktimperfecties bestudeerd vanuit een theoretisch kader. Omdat betalingsverkeer gecompliceerde multi-speler problematiek aan de dag legt, kunnen juist theoretische modellen uit de industriële organisatie tot nieuwe inzichten en relevante beleidsconclusies leiden. Trefwoorden: retail betalingen, betaalinstrumenten, prijsstelling, concurrentie, netwerkeffecten JEL Codes: G31, L10, L41