723 - Inflatievoorspellingen voor Nederland en het Euro Gebied

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 2003

In deze studie worden twee voorspelmodellen geconstrueerd om de inflatie voor Nederland en het eurogebied te voorspellen. Inflatie is de jaarlijkse verandering van de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen (HICP). De modellen leveren puntvoorspellingen en voorspelintervallen voor zowel de subcomponenten van de HICP als voor de geaggregeerde HICP-index zelf. Beide modellen zijn kleinschalige tijdreeksmodellen, waarin lange-termijn evenwichtsrelaties bestaan tussen deelcomponenten van de HICP en andere variabelen, in het bijzonder de uurlonen en de invoerprijzen. Het model voor Nederland wordt gebruikt om Nederlandse inflatievoorspellingen over een periode van 11-15 maanden vooruit te genereren ten behoeve van de Narrow Inflation Projection Exercise (NIPE). NIPE-voorspellingen worden sinds 1999 elk kwartaal gegenereerd door elk land binnen het eurosysteem. Trefwoorden: inflatie, modelselectie, tijdreeksmodellen JEL codes: C32, C43, C52, C53