724 - Archief Overzicht. Het Archief van de Nederlandsche Bank

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 2003

Centraal staat in deze studie de ontwikkeling van het archief van De Nederlandsche Bank sinds 1814. De archivalia van de Bank weerspiegelen haar evolutie van discontobank tot de hedendaagse nationale centrale bank. Naast de organisatorische inbedding van het archief door de jaren heen wordt verder aandacht besteed aan het gebruik van het archief voor zowel onderzoek als voorlichtingsdoeleinden. Trefwoorden: Archiefwet, de Nederlandsche Bank, economische geschiedenis JEL codes: K39, N44