728 - Optimaal Beleggingsbeleid voor Defined Benefit Pensioenfondsen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 2003

In dit artikel analyzeren we optimal beleggingsbeleid voor pensioenfondsen van het dened benet (DB) type. De aard van een DB fonds leidt op natuurlijke wijze tot een modellering van preferenties als mean-shortfall. Gegeven dat waardevastheid van de aanspraken een expliciet doel van een pensioenfonds is, nemen we de reëele of geïndexeerde waarde van de pensioenaanspraken als referentiepunt voor de risicomaat. We vinden resultaten voor het mean-shortfall model en verschillende veronderstellingen voor inflatieonzekerheid, correlatie tussen inflatie en aandelenreturns, en de hoogte van de risicovrije rente. Consistent resultaat is dat dekkingsgraden verder weg van het referentiepunt leiden tot een meer risicovolle portefeuille. We geven intuïtie voor de resultaten en vergelijken de uitkomsten met werkelijk beleggingsbeleid van zes grote Nederlandse pensioenfondsen. Trefwoorden: pensioenfondsen, beleggingsbeleid, dened benet JEL Codes: G11, G23