729 - Centrale–Bank Communicatie en Renteregels

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 2003

De invloed van de centrale bank op verwachtingen van het publiek vormt een belangrijk kanaal voor monetair beleid. Daarom is communicatie belangrijk voor een centrale bank. Zij moet zich er ook van bewust zijn dat het publiek niet alle informatie die de bank verstrekt kan of wil verwerken. In deze studie leiden we een renteregel af waarbij we expliciet rekening houden met de beperkte informatieverwerkingscapaciteit van het publiek. Als inflatieverwachtingen in vergelijking met de output gap en grote rol spelen in het bepalen van de huidige inflatie moet de centrale bank minder sterk op schokken reageren als deze capaciteit beperkt is. Trefwoorden: renteregels, informatieverwerking, verwachtingsvorming, centrale bank JEL codes: D83, E52, E58