734 - Investeringen en Financieringsrestricties: Verbanden met Kasmiddelenbeheer

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 mei 2003

Wanneer voor een bedrijf extern vermogen duur is of gerantsoeneerd, dan ondervindt het financieringsrestricties in de investeringsbeslissing. Het paradigma van financieringsrestricties vindt empirische steun voor de gezamenlijke hypothese dat gerestricteerde bedrijven geïdentificeerd kunnen worden en een sterkere gevoeligheid van investeringen voor kasstromen laten zien. Dit paradigma wordt in toenemende mate bekritiseerd, omdat sommige proxies die worden gebruikt om gerestricteerde bedrijven te indentificeren tegenstrijdige resultaten opleveren voor wat betreft de gevoeligheid van investereingen voor kasstromen. Daarnaast blijkt dat sommige bedrijven, waarvoor deze gevoeligheid zeer sterk is, een schijnbare overvloed aan interne middelen tot hun beschikking hebben. In dit rapport stel ik daarom voor om nauwkeuriger te kijken naar wat een gerestricteerd bedrijf nu feitelijk is. Ik doe dit aan de hand van het optimaal kasmiddelenbeheer. Een jong terrein van empirisch onderzoek richt zich op de vraag hoe bedrijven optimale niveaus van kasmiddelen bepalen om mogelijke toekomstige financieringsrestricties te omzeilen. Ik stel dat kennis over zulke doelstellingen een preciezere identificatie mogelijk maakt van bedrijven die financieringsrestricties ondervinden, omdat het de hoeveelheid ’vrije’ kasmiddelen meet dat een bedrijf ter beschikking heeft. Trefwoorden: Investeringen, financieringsrestricties, kasmiddelenbeheer JEL Codes: E41, G31, G32