735 - Prijsstelling van Pinbetalingen: een IO benadering

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 2003

In dit artikel wordt een theoretisch kader uitgewerkt waarmee prijsstelling op de markt voor pintransacties kan worden bestudeerd. Consumenten zullen geen gebruik maken van hun pinpas als maar weinig winkeliers deze manier van betalen accepteren, en omgekeerd zullen winkeliers weinig geneigd zijn de pinpas te accepteren als deze niet aanslaat bij de consument. Deze tweezijdige interactieve structuur kenmerkt de markt voor pinbetalingen. Bij de vaststelling van haar tarieven zal de centrale netwerkaanbieder van het pinproduct moeten trachten zowel de consument als de winkelier ‘binnenboord’ te houden. Uit de analyse blijkt dat deze ‘dubbel-monopolistische’ aanbieder de consument een goedkoop tarief zal rekenen, terwijl zij haar winst realiseert op de winkelier middels een hoog tarief per transactie. Dit resultaat komt goed overeen met de huidige praktijk in Nederland, waar alleen winkeliers een transactietarief betalen. Consumenten betalen geen direct tarief voor het gebruik van hun pinpas. Verrassend genoeg blijft deze zogenaamde ‘randoplossing’ overeind, ook als we de sociaal-optimale tarifering bepalen. Trefwoorden: Pinbetalingen, tweezijdige monopolistische prijsstelling, sociale welvaart JEL Codes: G21, L10, L41