737 - De Nederlandse Economie in 2003-2005: een Voorspelling met MORKMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 2003

Dit rapport presenteert een voorspelling voor 2003-2005 met MORKMON, het macro-econometrische model voor Nederland van De Nederlandsche Bank, tezamen met een drietal scenario’s. Dit jaar bedraagt de economische groei in Nederland –0,4%. Dit lage cijfer wordt met name veroorzaakt door tegenvallende groeicijfers in het afgelopen halfjaar. Verwacht wordt dat de economische groei zich de komende jaren voorzichtig zal herstellen als gevolg van een aantrekkende wereldeconomie om in 2005 op 1,8% uit te komen. De drie risicoanalyses betreffen een sneller herstel van de wereldeconomie, een verdere depreciatie van de Amerikaanse dollar en de afnemende spanning op de woningmarkt. Trefwoorden: macro-economische voorspellingen; MORKMON, Nederlandse economie JEL codes: E17