738 - Een Taylor-regel voor het Eurogebied Gebaseerd op Quasi-Real Time Gegevens

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 augustus 2003

Eén van de voornaamste punten van kritiek op de oorspronkelijke Taylor-regel is de zogenoemde real-time kritiek; omdat gegevens van vooral de output gap pas na een aantal kwartalen beschikbaar zijn, is de oorspronkelijke Taylor-regel niet operationeel. Tevens kunnen Taylor-regels geschat met ex post herziende gegevens leiden tot misleidende beschrijvingen van het monetaire beleid. Het doel van deze studie is om een aangepaste Taylor-regel gebaseerd op (quasi-)real time gegevens te ontwikkelen voor het eurogebied. Uit de analyse blijkt dat aangepaste Taylor-regels gebaseerd op (quasi-)real time gegevens en een interest rate smoothing term een goede beschrijving geven van het monetaire beleid in het eurogebied voor de periode 1994-2000. Deze Taylor-regels zouden als indicatoren van het monetaire beleid gebruikt kunnen worden. Voor een betrouwbare voorspelling van de korte rente zijn deze regels echter niet voldoende nauwkeurig. Verder blijkt dat het gevoerde monetaire beleid in het eurogebied in 2001 en 2002 ruimer was dan wat verwacht zou worden op basis van de geschatte Taylor-regels. Tenslotte blijkt dat het gebruik van finale gegevens om een Taylor-regel te schatten, terwijl in werkelijkheid alleen (quasi-)real time gegevens beschikbaar zijn, niet tot slechtere beleidsbeschrijvingen leidt dan wanneer gebruik wordt gemaakt van een Taylor-regel geschat met (quasi-)real time gegevens. Trefwoorden: Taylor-regel, Quasi-Real Time Gegevens, Eurogebied JEL codes: E32, E52, E58