739 - Modelleren en Tijdsvariërende Correlaties van Financiële Markten

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2003

In dit rapport worden tijdsvariërende correlaties gemodelleerd met behulp van de Dynamic Conditional Correlations (DCC) modellen van Engle (2002), die geschat worden volgens een tweestaps-procedure. We concluderen ten eerste dat correlaties aanzienlijk variëren over de tijd. Ten tweede, de conditionele correlaties reageren significant asymmetrisch op positieve en negatieve asset return schokken. Deze asymmetrie is echter anders voor aandelen dan voor obligaties. Ten derde, het efficiëntieverlies door het gebruik van een tweestaps-procedure is relatief groot voor het standaard DCC model, maar de procedure heeft zeker voordelen in termen van kortere rekentijd voor de uitgebreide modellen. Tenslotte wordt het standaard DCC model vergeleken met andere veelgebruikte multivariate GARCH modellen. Het DCC model blijkt hierbij beter dan de alternatieven. Trefwoorden: Internationale financiële markten, Correlatie JEL Codes: G15, F30