740 - Handelsvolumehysterese: een Onderzoek met Geaggregeerde Data

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 augustus 2003

Wanneer een buitenlandse exporteur sunk costs voorziet bij intreding van de binnenlandse markt, zal hij voor een andere reële wisselkoerswaarde intreden dan uittreden. Op het macroeconomische niveau zorgen heterogene kostenstructuren ervoor dat het aantal in- en uittreeddrempels een continue verdeling benadert: iedere beweging van de reële wisselkoers voorbij een historische piek leidt dan tot enige in- of uittreding. Een voldoende grote appreciatie, gevolgd door een depreciatie van gelijke orde (een ‚cyclus™) zou tot handelsvolumehysterese kunnen leiden, omdat sommige exporteurs intreden maar niet uittreden. Onderzocht wordt of er inderdaad hysterese optreedt tijdens zulke cycli, door te toetsen op breuken in de constante term en de reële wisselkoerselasticiteit in een standaard importvolumespecificatie. Uit binomiale toetsen blijkt dat de breuken in de constante significant vaker dan 50% van de tijd het teken hebben dat overeenkomt met de voorspellingen van de hysteresetheorie. Daarentegen hebben breuken in de reële wisselkoerselasticiteit het ‚omgekeerde™ teken in significant meer dan 50% van de gevallen. Trefwoorden: Hysterese, Handelsvolumes, Reële wisselkoerscycli, Recursieve coëfficiëntsschattingen JEL codes: D57, F19, F31, F41