741 - Habit Formation met Verliesaversie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2003

In dit artikel analyseren we een consumptie- en investeringsmodel waarin agenten verliesaverse zijn rond hun habit (gewoonte) niveau. De opbrengst van spaargeld is onzeker. Verliesaversie is de meest natuurlijke manier om habit formation in een model te introduceren, omdat het habit niveau een natuurlijke rol heeft als referentiepunt. Daarmee kan ook consumptie beneden het habit niveau gemodelleerd worden. Bestaande literatuur richt zich slechts op consumptio boven de habit, of gebruikt een methode waarbij als variabele consumptie gedeeld door de habit wordt gebruikt. We vergelijken de uitkomsten van het model met verliesaversie met een traditionele aanpak en vinden dat verliesaversie wat meer realistische uitkomsten geeft. De uitkomsten zijn robuust voor een andere specicatie van verliesaversie. Trefwoorden: habit formation, verliesaversie, consumptie en investeringen, onzekerheid, behavioral value funtie JEL Codes: D1, D8, D9, E2