742 - Werkgelegenheidsdynamiek in Kleine, Middelgrote en Grote Vestigingen in Nederland gedurende eind jaren 1990: Waar en in Welke Mate vonden Baancreatie en –vernietiging Plaats?

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2003

Deze studie analyseert de Nederlandse werkgelegenheidsgroei en -dynamiek gedurende de economisch bloeiende eind jaren ‘90. In deze periode was de werkgelegenheidsgroei sterk positief. Naast deze netto baancreatie, wordt in deze studie de bruto baancreatie berekend per vestiging in 1994, 1996 en 1998. Dit betreft een berekening van het aantal banen dat is gecreëerd en het aantal banen dat is vernietigd. Uit de analyses volgt dat relatief veel banen zijn vernietigd. Verder blijkt dat relatief meer baancreatie en –vernietiging plaats hebben gevonden in kleine dan in grote vestigingen. Een significante toename in baancreatie als gevolg van door de overheid gesubsidieerde werkgelegenheidsprogramma’s wordt niet gevonden. Evenmin heeft de reële loonontwikkeling een effect op baancreatie of –vernietiging gehad gedurende de eind jaren 90. Trefwoorden: Arbeidsvraag, werkgelegenheid, banen JEL codes: J21, J23, J60