743 - Toenemende Concentratie in het Europese Bankwezen: een Macro Analyse

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2003

De recente golf van fusies en overnames in het Europese bankwezen leidt tot zorg over toenemende winstgevendheid ten gevolge van minder competitieve markstructuren. Dit onderzoeksrapport analyseert de relatie tussen concentratie, concurrentie, winstgevendheid en concurrentie in het Europese bankwezen met behulp van panel regressies. Schattingen uit verschillende studies over concurrentie en efficiƫntie worden gerelateerd aan indicatoren voor concentratie en concurrentie. Onze resultaten suggereren dat er geen verband bestaat tussen concentratie en concurrentie op macroniveau. Eveneens vinden we geen bewijs voor een robuust verband tussen concentratie en winstgevendheid. Trefwoorden: bankwezen, concentratie, concurrentie, marktstructuur JEL codes: G28