50 - Bank provisioning behaviour and procyclicality

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 oktober 2002

De huidige discussie over de mogelijke procycliciteit van het nieuwe Bazelse Akkoord besteedt weinig aandacht aan de procycliciteit die wordt veroorzaakt door het op minder solide wijze treffen van voorzieningen voor kredietverliezen. Dit paper onderzoekt hoe het gedrag van banken ten aanzien van het treffen van dergelijke voorzieningen samenhangt met de conjunctuurcyclus. Het onderzoek is gebaseerd op 8.000 waarnemingen over het afgelopen decennium van banken uit de 29 OESO landen. Getroffen voorzieningen blijken belangrijke hoger te zijn in perioden waarin de BNP groei lager is, hetgeen het hogere kredietrisico weerspiegelt indien de conjunctuur verslechtert. Hiermee neemt ook het risico op kredietrantsoenering wat toe. Genoemd BNP effect wordt enigszins afgezwakt doordat voorzieningen toenemen als de winsten hoger zijn, wat een zekere afvlakking van winsten suggereert, en doordat de voorzieningen hoger zijn als de kredietgroei hoger is, omdat kennelijk verondersteld wordt dat de risico’s dan groter zijn. JEL code: E32, E51, G21,G28; Trefwoorden: banken, voorzieningen voor kredietverliezen, kredietverlening,kredietrantsoenering, conjunctuur, procycliciliteit, afvlakking van winsten, beheer eigen vermogen