49 - Risk in Financial Conglomerates: Management and Supervision

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 2002

Financiële conglomeraten, die bank-, aandelen- en verzekeringensactiviteiten combineren, nemen in de financiële wereld een steeds voornamere plaats in. Cross-sector consolidatie is gestimuleerd door trends zoals disintermediatie, mondialisering en deregulering. Hierdoor zijn nieuwe uitdagingen ontstaan voor zowel het management van conglomeraten alsmede voor de toezichthouders. Wij bespreken de theoretische redenen waarom toezichthouders geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het risico van een financiële instellingen en waarom er – voor dergelijke financiële instellingen zelf – ook redenen zijn om in het risico van de bedrijfsactiviteiten geïnteresseerd te zijn, zowel vanuit het bedrijf zelf als ook vanuit de markt. Na een beschrijving van de nieuwe institutionele opzet van toezicht in Nederland, richten wij onze aandacht op de volgende vraag: hoe kan een toezichthouder een raamwerk voor toezicht ontwerpen waarin recht gedaan wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van het conglomeraat maar dat, tegelijkertijd, het publieke belang waarborgt? Dit raamwerk zal, naar ons idee, grote gelijkenis vertonen met de "Supervisory Review", zoals voorgesteld in het nieuwe Bazelse akkoord. Trefwoorden: toezicht, financiële conglomeraten, banken, verzekeraars, diversificatie. JEL-code: G21, G22, G28