41 - Banken, instituties en zachte budgetbeperkingen tijdens de transitie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

De juridische bescherming van banken en aandeelhouders beïnvloedt de omvang en kwaliteit van het financiële systeem en daarmee de economische groei. Gebrekkige (juridische) instituties in transitie-economieën kunnen de economische ontwikkeling van deze landen dan ook afremmen. Zo dragen banken die door institutionele onvolkomenheden niet in staat zijn om verlieslijdende bedrijven (her)financiering te ontzeggen bij aan het in stand houden van een inefficiënte allocatie van middelen. Zulke institutionele onvolkomenheden uiten zich onder meer in zachte budgetbeperkingen bij bedrijven. Om deze budgetbeperkingen harder te maken, zijn niet alleen juridische verbeteringen op papier nodig. Minstens zo belangrijk is dat verbeterde wetgeving effectiever wordt gehandhaafd, zodat het dreigen door banken om financiering van verlieslijdende bedrijven stop te zetten, geloofwaardig wordt.