39 - Cyclical patterns in profits provisioning and lending of banks and procyclicality of the new basel capital requirements

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

De voorgestelde risicogevoelige minimumkapitaaleisen van het nieuwe Bazelse kapitaalakkoord hebben bezorgdheid doen ontstaan over mogelijke versterking van procyclisch gedrag van banken, die de macro-economische stabiliteit zou kunnen aantasten. Dit artikel analyseert het samenspel tussen conjunctuur en banken over de laatste twee decennia voor 26 industriƫle landen. Overeenkomstig de verwachtingen blijken winst en op en neer te gaan met de conjunctuur, aldus vooral in hausse perioden cumulatief aan de opbouw van kapitaal bijdragend. Voorzieningen voor kredietverliezen nemen toe als de conjunctuur verslechtert, maar minder naarmate het netto inkomen van banken hoger is, waarmee de procycliciteit weer wordt gereduceerd. Kredietverlening beweegt ook met de conjunctuur mee, maar blijkt meer bepaald te zijn door de vraag dan door aanbodfactoren zoals (tekort aan) kapitaal, integenstelling tot de aan de capital crunch theorie ten grondslag liggende aannamen. Aldus blijkt de verstorende invloed van procyclicisch gedrag van banken over de laatste twee decennia beperkt te zijn geweest, bankencrises uitgezonderd.