682 - Soepele Overgang op de Euro, Hogere Prijzen? Uitkomsten van een Enquête onder Nederlandse Detaillisten

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2002

Nederland is opvallend soepel op de chartale euro overgestapt. De overgang van gulden naar euro is in razend tempo verlopen. Al na één week vond meer dan 90% van de contante betalingen in euro plaats. De angst voor storingen in het betalingsverkeer, steevast hoog scorend bij bedrijven én particulieren, bleek ongegrond. De vrees voor prijsstijgingen blijkt daarentegen niet geheel uit de lucht gegrepen. Dit kan worden opgemaakt uit een in januari van dit jaar in opdracht van de Bank gehouden enquête onder detaillisten. De omprijzing van guldens naar euro’s heeft tot een verhoging van de consumentenprijzen van 0,2 tot 0,4% geleid. Dit is deels het gevolg van een doorberekening van de invoeringskosten en deels het resultaat van afrondingen naar mooie prijzen. Op de langere termijn zal de invoering van de euro vermoedelijk tot prijsverlagingen leiden. Trefwoorden: Invoering chartale euro, prijseffecten van euro-invoering, enquête JEL codes: E31