683 - Rente ‘Stepping’, Rente ‘Smoothing’ en Onzekerheid: enkele Visies vanuit de Literatuur

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2002

Dit rapport analyseert enkele redenen die in de literatuur aangevoerd worden waarom centrale bankiers de rente aanpassen op discrete tijdstippen in het licht van een continu veranderende omgeving (rente'stepping') en waarom ze de voorkeur geven aan het veranderen van de rente in een serie van kleine stappen (rente'smoothing'). Ondanks het feit dat beide fenomenen moeilijk te verklaren zijn binnen de klasse van modellen met zogenoemde zekerheidsequivalentie, die vaak gebruikt worden om monetair beleid te bestuderen, blijkt dat het aanpassen van sommige veronderstellingen in deze modellen bruikbare verklaringen opleveren. In het bijzonder leidt het vervangen van de aanname dat alle onzekerheid zich uit in de vorm van additieve schokken met een bekende kansverdeling er vaak toe dat stepping en smoothing onderdeel zijn van de optimal renteregel. Trefwoorden: Rente'Smoothing', Onzekerheid JEL codes: E52, E58