685 - Lonen en Vreemde Munten in Nederlands Limburg 1839-1914

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 mei 2002

Deze studie analyseert de relatie tussen loonbetalingen, de circulatie van vreemd geld en het tekort aan Nederlandse geld in de provincie Limburg tussen 1839 en 1914. Dit gebied is vooral interessant door zijn complexe staatkundige historie, zijn geografische ligging en de aanhoudende circulatie van franken en thalers. De overgewaardeerde vreemde munten dreigden de gulden geheel uit circulatie te verdrijven. De overheid weet de aanhoudende circulatie van vreemde munten aan de Limburgse ondernemers, die hun werklieden bleven uitbetalen in overgewaardeerd buitenlands geld. In de laatste kwart van de negentiende eeuw zette de opmars van de gulden door. In het begin van de twintigste eeuw gaf de opkomende mijnindustrie echter een nieuwe stimulans aan de circulatie van vreemd geld, nu waren dat vooral Rijksmarken. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was in Limburg echter de algemene acceptatie van loonbetalingen in vreemde munt drastisch verminderd. Trefwoorden: Economische geschiedenis, lonen, geld, Nederland JEL codes: N13