689 - Internationale Conjunctuurindicatoren, Meting en Voorspelling

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 2002

In deze studie worden de conjunctuurcycli voor negen OESO-landen geïdentificeerd door toepassing van het Christiano-Fitzgerald bandpass filter. Van deze conjunctuurindicatoren worden omslagpunten, recessie- en expansieperioden en beschrijvende statistieken afgeleid. Bovendien wordt de internationale koppeling tussen twee economieën onderzocht door het bepalen van de mate van synchroniciteit tussen de bijbehorende cyclische bewegingen. Aanvullend op het meten van de cyclische fluctuatie wordt een samengestelde leidende indicator geconstrueerd, die de conjunctuurcyclus repliceert en voorspelt. Deze leidende indicator is een enkelvoudige index en is opgebouwd uit economische, financiële en verwachtingsvariabelen met leidende eigenschappen. De real-time prestaties van de geconstrueerde conjunctuurindicator voor Nederland worden vergeleken met de prestaties van een soortgelijk indicator die is gebaseerd op de Hodrick-Prescott filter methodologie. Trefwoorden: business cylces, turning points, leading indicators, bandpass filter, Forecasting JEL codes: C82, E32, E37