690 - De Nederlandse Economie in 2002-2004: een Voorspelling met MORKMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 2002

Dit rapport presenteert een voorspelling voor 2002-2004 met MORKMON, het macro-econometrische model van De Nederlandsche Bank NV voor Nederland, tezamen met analyses van de overloopeffecten en een tweetal varianten. De Nederlandse economie zal onder invloed van een aantrekkende wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar aanzienlijk groeien. In 2002 als geheel bedraagt de economische groei maar 0,7%. Hoofdoorzaken voor het lage jaarcijfer zijn de verwaarloosbare overloopeffecten uit 2001 en tegenvallende consumptieve bestedingen en bedrijfsinvesteringen in 2002. De twee varianten betreffen een stimulering van het arbeidsaanbod en de gevolgen van meer binnenlandse bestedingen in de vorm van particuliere consumptie en bedrijfsinvesteringen. Trefwoorden: macro-economische voorspellingen, Nederlandse economie JEL codes: E17