691 - Inflatierisico’s voor het Eurogebied: Simulaties met EUROMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 2002

Dit rapport presenteert vier simulaties met het meerlandenmodel EUROMON, die de opwaartse en neerwaartse risico’s in kaart brengen voor de toekomstige inflatie in het Eurogebied. Eerst wordt onderzocht hoe verschillende inflatiebronnen uitpakken voor het Eurogebied als geheel in vergelijking tot de VS, vervolgens worden de effecten tussen de diverse EMU-lidstaten vergeleken. De simulaties betreffen (i) een algemene loonstijging in het Eurogebied, (ii) een asymmetrische loonschok waarbij de lonen alleen in Duitsland stijgen maar niet in de andere EMU-lidstaten, (iii) een olieprijsstijging, en (iv) een dollardepreciatie. Trefwoorden: EUROMON; modelsimulaties JEL codes: E17