692 - Het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland: een Inventarisatie van de Statistieken

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2002

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgt vaak aandacht in de media. Het wordt beschouwd als de motor van de Nederlandse banenindustrie en is daarom een belangrijke reden van economische zorg. In deze studie wordt de rol van het mkb in Nederland nader belicht. Een eerste doelstelling van deze studie is om een beeld te krijgen van het belang van het mkb vanuit een macro-economisch hoek. Een tweede doelstelling is om eventuele knelpunten van het mkb te belichten. De accenten in deze studie liggen op het terrein van de werkgelegenheid, economische groei, ondernemingsfinanciering en internationalisering. Trefwoorden: economische groei, werkgelegenheid, ondernemingsfinanciering, internationalisering JEL codes: E30, E24, G32, F41