693 - Is Voortzetting van het Europese Structuurbeleid aan te raden? De Macro-Economische Gevolgen van Structuurbeleid voor de EU-15 en de Voornaamste Kandidaatlidstaten

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2002

Sommige studies in de literatuur oefenen scherpe kritiek uit op het Structuurbeleid van de Europese Unie. Deze studie belicht het beleid betreffende de Structuurfondsen en besteedt speciale aandacht aan de voorstellen voor de volgende budgettaire periode 2007-2013 zoals beschreven in het Nederlandse IBO-rapport (2001). Aan de hand van simulaties en empirisch onderzoek trachten we de vraag te beantwoorden in welke mate de hoofddoelstelling van de Structuurfondsen, het bewerkstelligen van een inhaalslag van de armere regio’s ten opzichte van de rijkere regio’s binnen Europa, is bereikt en voorts analyseren we de mogelijke gevolgen van de IBO-scenario’s. De aangekondigde toetreding tot de Europese Unie van de voornaamste Centraal en Oost-Europese landen speelt uiteraard een grote rol. Trefwoorden: Structuurbeleid, Europese Unie, EU-toetreders JEL codes: E6, E10, E37