694 - Een Studie van Prijs-Dividend modellen en hun Betekenis voor Monetair Beleid

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2002

In dit rapport wordt een rol toegekend aan inflatie in een aandelenprijsŒdividendmodel door middel van een synthese van een dynamische Gordonspecificatie en een aandelenwaarderingsmodel met inflatierisico. In een empirische sectie wordt het model getoetst en vergeleken met eerdere modellen voor het Eurogebied en de V.S. Voor het Eurogebied lijken de uitkomsten nauw aan te sluiten, maar voor de V.S. zijn opmerkelijke afwijkingen van vroegere modellen en de feitelijke ontwikkeling vast te stellen in de jaren 90. Vervolgens blijkt dat de geschatte prijs Œ dividendmaatstaven een zinvolle uitbreiding vormen in vraag- en aanbodvergelijkingen en een rol spelen in de reactiefunctie van de centrale bank, vooral in de V.S. Trefwoorden: dividend-prijs ratio, dynamisch Gordonmodel, indicatormodellen, robuste regressietechniek, monetaire beleidsregels JEL codes: E44, G12