696 - Structurele Schokken in het Eurogebied

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2002

Dit rapport beschouwt de monetaire transmissiemechanismen binnen het eurogebied op basis van zowel een theoretische als een empirische benadering. De dynamische multipliers en het belang van de verschillende schokken voor de voorspelfout verkregen uit een theoretisch model met rationele verwachtingen worden vergeleken met die van een empirisch structureel vector fouten correctie model. De identificerende restricties van het empirisch model worden hierbij afgeleid uit het theoretisch model. Twee structurele schokken met blijvende effecten worden geïdentificeerd, één reële en één nominale. De belangrijkste conclusies zijn dat een permanente verlaging van de inflatiedoelstelling alleen in het eerste jaar leidt tot een lagere reële groei, maar geen blijvende effecten heeft. Ten aanzien van output variabiliteit geven de resultaten aan dat vraagschokken bij een voorspelhorizon tot één jaar domineren, waarna aanbod schokken de belangrijkste bron van onzekerheid vormen. Trefwoorden: Monetaire transmissie, Taylor regel, rationele verwachtingen, gegeneraliseerd common trends model JEL Codes: C32, E41, E52