699 - Is Oost-Europa klaar voor de Euro? Een Coïntegratie-Analyse voor de Criteria van Maastricht

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2002

Dit rapport doet verslag van een coïntegratie-analyse van de mate van convergentie van de economieën van de Centraal- en Oost-Europese landen (CEECs) naar die van de EMU-landen. De coïntegratietechniek wordt toegepast op enkele van de kernvariabelen die in het kader van de Maastricht-criteria van belang zijn, te weten: de inflatie, de wisselkoers en de lange rente. De belangrijkste conclusie die uit de cointegratie-analyse wordt getrokken, is dat de kopgroep van CEECs die momenteel in onderhandeling zijn over toetreding tot de EU, ten aanzien van de meeste (maar niet alle) van de genoemde drie EMU-criteria convergentie hebben bereikt. De beschouwde landen uit de navolgende groep van CEECs die eventueel pas later zullen kunnen toetreden, lopen nog duidelijk achter in dit convergentieproces. Trefwoorden: Coïntegratie, Convergentie, EMU JEL codes: C22, F36