705 - De Liberalizering van Financiele diensten binnen de WHO: Determinanten en invloed op Financiele Stabiliteit

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 oktober 2002

In dit rapport wordt het verdrag van de Wereldhandelsorganisatie met betrekking tot de liberalizering van financiële diensten geanalyseerd. Het verdrag wordt gekwantificeerd voor de landen-lidstaten, er wordt onderzocht welke factoren een rol hebben gespeeld in de mate van liberalizering en welke de impact van dit verdrag is op financiële stabiliteit in de landen-leden. De belangrijkste factoren die bijgedragen hebben tot liberalizering zijn economische groei, openheid van de economie, positieve ontwikkelingen in het bankwezen, het gevoerde financieel beleid, en nabuurschapseffecten. De econometrische analyse suggereert dat een grotere liberalizering gepaard gaat met een grotere kwetsbaarheid ten aanzien van munt- en bankcrises. Trefwoorden: Liberalizering van financiële diensten, Wereldhandelsorganisatie, determinanten van financiële dienstenliberalizering, financiële instabiliteit, robuste regressietechniek JEL codes: F13, G20, C25