706 - Financiële Kwetsbaarheid van Hypotheekgevers en -nemers

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 2 oktober 2002

Beschouwd vanuit macroperspectief hebben de Nederlandse huishoudens hun huishoudboekje goed op orde. Dit neemt niet weg dat op microniveau sprake kan zijn van grote financiële risico’s. Dit rapport schetst op basis van enquêtegegevens een profiel van de meest kwetsbare huishoudens met bijzondere aandacht voor de verhouding tussen de hypotheekschuld en de waarde van de eigen woning respectievelijk het gezinsinkomen. Vervolgens wordt de betaalbaarheid van de woonlasten voor gezinnen met een woninghypotheek in kaart gebracht bij een stijgende hypotheekrente, dalende woningprijzen en een oplopende werkloosheid. Tevens wordt ingegaan op het risico voor banken en andere hypotheekverstrekkers dat een deel van de hypotheekportefeuille geïnfecteerd raakt, d.w.z. dat de opbrengst uit de verkoop van de woning onvoldoende is om de totale hypotheekschuld te voldoen. Trefwoorden: financiële kwetsbaarheid, betalingsproblemen hypotheekbezitters, infectie hypothekenportefeuille JEL codes: D31, G21, R21, R31