708 - 'Corporate Governance', 'Relationship Lending' en Monetair Beleid: een Analyse van Individuele Bedrijfsgegevens voor het Eurogebied

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 2002

Aan de hand van een ‘bank relationship lending’ model wordt aangetoond dat bij monetaire verkrapping naamloze vennootschappen (die makkelijker toegang hebben tot de openbare kapitaalmarkt) eerder hun gebruik van bankkrediet terugbrengen dan besloten vennootschappen (die afhankelijker van banken zijn en meer profiteren van een bestendige bankrelatie). Deze ‘relationship lending’ hypothese staat tegenover de ‘credit view’ die stelt dat bankafhankelijke bedrijven het zwaarste getroffen worden door kredietrantsoenering na monetaire verkrapping. Beide hypothesen worden vervolgens empirisch getoetst. De resultaten, die betrekking hebben op een steekproef van circa 22.000 bedrijven in het eurogebied plus het VK gedurende het grootste deel van de negentiger jaren, zijn in het voordeel van de ‘relationship lending’ hypothese, die vooral van belang blijkt voor besloten en kleinere vennootschappen. Trefwoorden: Corporate governance, Credit view, Relationship lending, Monetair beleid JEL codes: E52, G32