709 - De Rol van het Vermogen in de Economie: de Preadviezen van de Koninklijke Vereninging voor de Staathuishoudkunde 2002

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Dit rapport is een bewerking van de inleiding tot de Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2002. Het thema van deze preadviezen luidt ‘De rol van het vermogen in de economie’. De vijf preadviezen gaan over de volgende onderwerpen: (i) de portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens, (ii) huizenprijzen en besparingen, (iii) pensioenvermogen vanuit macro-economisch perspectief, (iv) investeringen en vermogensstructuur, en (v) vermogenseffecten en monetair beleid. De vijf preadviezen belichten vooral de Nederlandse situatie, met uitzondering van het preadvies over monetair beleid, dat met name ingaat op het beleid van de ECB. Het rapport bevat niet alleen een samenvatting van de preadviezen, maar plaats deze in een bredere context door aandacht te geven aan ontwikkelingen in andere landen en het (recente) relevant onderzoek terzake in de literatuur. Trefwoorden: vermogensprijzen, vermogenseffecten, consumentengedrag, bedrijfsinvesteringen, pensioenbesparingen, monetair beleid JEL-codes: E21, E22, E44, E52, G23