711 - De Nederlandse Economie in 2002-2004: een Voorspelling met MORKMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Dit rapport presenteert een voorspelling voor 2002-2004 met MORKMON, het macro-econometrische model van De Nederlandsche Bank NV voor Nederland, tezamen met analyses over de particuliere consumptie en de werking van de automatische stabilisatoren gedurende een economische neergang. De economische groei komt dit jaar uit op slechts 0,2%. Deze lage groei is het gevolg van de achterblijvende groei van particuliere bestedingen en de afname in bedrijfsinvesteringen. De inflatie komt dit jaar uit op 3,5% wat nog steeds relatief hoog is, maar wel al aanzienlijk lager dan in 2001 toen zij 4,5% bedroeg. Trefwoorden: macro-economische voorspellingen, Nederlandse economie JEL codes: E17