712 - Over Loonvorming, Loonontwikkeling en Flexibiliteit: een Vergelijking tussen Europese landen en de Verenigde Staten

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Een foutencorrectiemodel met een niet-lineaire lange termijn loonvergelijking is geschat voor Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten met 3-Staps-Kleinste-Kwadraten om consistente schattingen te verkrijgen, rekening houdend met endogeniteit en gemeenschappelijke schokken. Op basis van de geschatte parameters worden elasticiteiten van lonen met betrekking tot arbeidsproductiviteit, toegevoegde waarde en consumptieprijzen, belastingvoeten, werkloosheid en terugvalvoet berekend tezamen met de loongroeibijdragen. De resultaten tonen aan dat de dominante rol van prijzen in de loonvorming in de zeventiger en tachtiger jaren in de negentiger jaren werd overgenomen door de arbeidsproducitiviteit in de VS en werkloosheid in Spanje en (bijna) in Nederland. Bewijs voor een sterkere reële loonflexibiliteit in de VS in vergelijking met de vier Europese landen is niet gevonden. Trefwoorden: loonflexibiliteit, arbeidsmarkt JEL codes: C22, E24, J30