715 - Over de (A)symmetrie van schokken in de EMU: Is het echt zo schokkend?

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Een nadeel van de EMU is het verlies van autonoom monetair beleid voor het opvangen van landspecifieke schokken. In welke mate dit verlies een rol speelt hangt af van de beschikbaarheid van alternatieve aanpassingsmechanismen en is, in het verlengde daarvan, afhankelijk van de asymmetrie van de vraag- en aanbodschokken in de EMU. Het doel van deze studie is om een empirisch antwoord te geven op de vraag: "Worden de vraag- en aanbodschokken meer of minder symmetrisch in de EMU?" De resultaten suggereren dat gedurende de laatste twee decennia de vraagschokken in de EMU meer symmetrie zijn gaan vertonen. Voor de aanbodschokken is de toegenomen symmetrie minder duidelijk waarneembaar. Deze convergentie van de schokken maakt het voor de ECB makkelijker om een monetair beleid voor het gehele Eurogebied te voeren. Trefwoorden: vraag- en aanbodschokken, EMU, structurele vector autoregressiemodellen, principale componenten analyse JEL codes: C32, E42, E50, F15, F41