716 - Buitenlands Vermogen en de Handelsbalans: een Tijdreeks Analyse voor Nederland

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Dit rapport onderzoekt het effect van de buitenlandse vermogenspositie van Nederland op de Nederlandse handelsbalans. In tegenstelling tot de intuïtie waarbij netto schuldeisers handelstekorten kunnen hebben, heeft Nederland over een periode van jaren handelsoverschotten laten zien. Om deze paradox te verklaren, welke niet uniek is voor Nederland, gebruiken wij het model toegepast door Lane en Milesi-Ferretti om de rol van een discrepantie tussen rendementen op buitenlands vermogen en buitenlandse schuld te evalueren. Resultaten van onze tijdreeksanalyse suggereren dat met een relatief gezien lucratiever wordend buitenlands vermogen, het effect van netto buitenlands vermogen negatiever wordt. Daarbij kunnen negatieve waarderingsveranderingen van het Nederlands netto extern vermogen als gevolg van een stijging van de waarde van buitenlandse schuld gedurende de jaren negentig de handelsbalans verklaren. Een vergelijking met Denemarken laat tenslotte een zelfde invloed van rendementen zien betreffende de manier waarop het vermogen de handelsbalans beïnvloedt. Trefwoorden: Netto buitenlands vermogen, handelsbalans, discrepantie tussen rendementen JEL codes: F21, F32