717 - EUROMON-Spoorboekjes voor de Economie van het Eurogebied

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Dit rapport bevat een aantal met het DNB-meerlandenmodel EUROMON opgestelde standaard-spoorboekjes voor de economie van het eurogebied. De spoorboekjes hebben betrekking op de gevolgen van monetaire en budgettaire beleidsmaatregelen en op de doorrekening van een aantal macro-economische schokken, zoals veranderingen in het beloop van olieprijzen, vermogensprijzen en wisselkoersen. De spoorboekjes kunnen behulpzaam zijn bij de analyse van beleidsvraagstukken. Bovenal geven zij een indruk van simulatie-eigenschappen van het gebruikte model. Trefwoorden: macro-economische structuurmodellen, simulatieanalyse JEL codes: C52, C53, E17, E60