718 - EUROMON: Het Meerlandenmodel van De Nederlandsche Bank

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Dit rapport beoogt de theoretische eigenschappen van EUROMON, het meerlandenmodel voor macro-economische beleidsanalyse van de Nederlandsche Bank, nader in kaart te brengen. Daarbij bouwt het voort op DNB Monetaire Monografie nr. 19, waarin een eerdere versie van het model gedetailleerd is beschreven. EUROMON is een nieuw-Keynesiaans model. Op de lange termijn is de productie gegeven door een verticale aanbodcurve, maar op de korte termijn is de vraag vooral bepalend voor de productie. Het model bevat een onderhandelingsmodel voor de loonvorming waarbij de lange-termijn evenwichtswerkloosheid afhankelijk is van reële factoren zoals de belastingdruk, de ruilvoet en de arbeids-productiviteit. Het toekomstig gebruik van het model vereist een verdere versterking van de theoretische fundering, waaronder ook het incorporeren van forward looking modelconsistente verwachtingen wordt begrepen. In het rapport worden de eigenschappen van de huidige modelversie geïllustreerd met behulp van vier simulaties.