719 - Vermogenseffecten en Monetair Beleid

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

Deze studie onderzoekt de rol van vermogenseffecten voor het monetaire beleid, aan de hand van de monetaire beleidsstrategie van de ECB. Causaliteitstoetsen laten zien dat nominale aandelenprijzen informatie bevatten over het toekomstige beloop van door de ECB gevolgde macro-economische volume-indicatoren, terwijl huizenprijzen met name voorspellende waarde hebben voor prijsindicatoren en geld- en kredietaggregaten. Dit betekent dat het monetaire beleid in ieder geval indirect rekening houdt met het beloop van vermogensprijzen. Wel worden grote verschillen tussen de diverse eurolanden geconstateerd. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of centrale banken een expliciete doelstelling moeten nastreven voor vermogensprijzen, hetzij direct, hetzij via opneming van vermogensprijzen in de definitie van inflatie. Modelsimulaties voor het eurogebied suggereren dat dit weinig zou hebben uitgemaakt. Trefwoorden: Vermogenseffecten, vermogensprijzen, monetair beleid JEL codes: E3, E44, E5