720 - De Rol van Multinationale Ondernemingen in Internationale Economische Relaties

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2002

In het rapport gaan de auteurs na of de sterke groei van de buitenlandse directe investeringen (FDI) -en de daaruit voortvloeiende internationalisering van de productie - van invloed is op het recente verschijnsel van toegenomen samenhang van conjunctuurcycli. Uit het empirische onderzoek dat het tijdvak 1982-2001 beslaat komt naar voren dat landen die relatief sterke FDI banden met elkaar onderhouden ook een grotere samenhang vertonen in conjunctuurbewegingen. Bovendien blijkt dit verband in de loop van de tijd sterker te worden. Verder wordt in het rapport ingegaan op het zogenoemde verschijnsel van (international) rent sharing als specifiek kanaal waarlangs spillover-effecten kunnen optreden. Van rent sharing is sprake als bedrijfsresultaten op sectorniveau of het niveau van een multinationale onderneming van invloed zijn op investerings-, loon- en werkgelegenheidsontwikkelingen op lokaal vestigingsniveau. Onze studie biedt aanwijzingen dat arbeidsmarkten in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland significant worden beïnvloed door de winstgevendheid van in het buitenland gevestigde multinationale ondernemingen. Voor de Amerikaanse en Engelse arbeidsmarkt kon deze invloed niet empirisch worden vastgesteld. Trefwoorden: directe investeringen, rent sharing, internationale samenhang, spillovers JEL codes: E32, F21, J23, J31