646 - Cointegratie Analyse op basis van Aannemelijkheidsfuncties voor Panels van Vector Error Correction Modellen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 2001

In dit rapport wordt een nieuw raamwerk, gebaseerd op aannemelijkheidsfuncties, afgeleid voor panels van een eindig aantal vector error correction modellen. Maximale aannemelijkheidsschattingen van de co-integratie vectoren kunnen in dit raamwerk worden bepaald aan de hand van iteratieve Generalized Method of Moments schatters. Gebruikmakend van de genoemde schattersconstrueren we aannemelijkheidsquotient toetsen voor een gezamelijke co-integratie rang over de individuele vector error modellen, zowel op basis van heterogene alswel homogene co-integratie vectoren. De asymptotische verdeling van (1991) 'trace' toetsen. We breiden ons raamwerk uit zodanig dat we al dan niet heterogeen zijn. Ook wordt de asymptotische verdelingstheorie van ons raamwerk uitgebeid voor een situatie waarin de dwarsdoorsnede van het panel oneindig groot is. Het door ons voorgestelde raamwerk wordt gebruikt om het monetaire wisselkoersmodel voor een drietal grote Europese landen te toetsen. De toetsresultaten duiden erop dat het monetaire wisselkoersmodel meer zeggingskracht voor het wisselkoersgedrag heeft binnen een panel van vector error correction modellen voor elk van de landen apart. Trefwoorden: aannemlijkheidsfuncties, GMM, co-integratie, panels van vector error correction modellen, wisselkoersen