649 - De ontwikkeling van de Bankwet 1814-1998. Van ’s Konings oudste dogter tot integrerend onderdeel van het ESCB

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2001