650 - Eurosentiment herstelt: uitkomsten van de elfde DNB-euro-enquête

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2001

Dit rapport bespreekt de resultaten van de elfde DNB-euro-enquête die in februari/maart 2001 werd gehouden onder het Nederlandse publiek en bedrijfsleven. Het belangrijkste nieuws is dat de neerwaartse tendens in eurosentiment en tevredenheid over de informatievoorziening een keer ten goede heeft genomen. Ook is de kennis over de euro op een aantal essentiële punten verbeterd. Verder heeft het Nederlandse bedrijfsleven inmiddels de dubbele beprijzing van producten aangevangen en lijkt een einde te zijn gekomen aan de tendens van telkens hoger uitvallende invoeringskosten. Tenslotte lijkt er een grote bereidheid onder het Nederlandse publiek te bestaan om de lasten van de chartale omwisseling bij winkels te verlichten, bijvoorbeeld door een intensiever gebruik van de pinpas. Belangrijkste zorg is dat het bedrijfsleven het merendeel van de eurovoorbereidingen in korte tijd moet zien te realiseren, waarbij aangetekend zij dat ondernemers hierover zelf niet pessimistisch zijn. Verder is de Nederlandse samenleving er niet gerust op dat het betalingsverkeer rond E-day probleemloos zal verlopen. Tenslotte is men in toenemende mate bevreesd dat de prijsomzetting van producten van guldens naar euro’s zal leiden tot prijsverhogingen. Trefwoorden: euro, EMU, chartale omwisseling