651 - Bedrijfskredieten, Aandelenprijsinflatie en Economische Fluctuaties

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2001

In dit rapport wordt het emperisch verband tussen reële bedrijfskrediten, reëel inkomen, reële aandelenprijzen, de korte rente en de inflatie geanalyseerd voor Nederland en de Verenigde Staten. De gehanteerde methodologie is gebaseerd op een vector error correction model met vijf variabelen waarbij de co-integratie vectoren economisch valide restricties hebben. Om permanente en tijdelijke schokken binnen een dergelijk systeem te kunnen indentificeren wordt er structuur opgelegd binnen onze vector error correction modellen. Op basis van impulse response functies en decomposities van voorspelfoute varianties analyseren we vervolgens de emperische interactie tussen onze vijf reeksen. Ongefundeerde schokken in reële bedrijfskredieten en aandelenprijzen kunnen potentieel de inflatie in de Verenigde Staten beïnvloeden en hetzelfde geldt voor de invloed op het nationaal inkomen in Nederland. Op basis van de structurele VAR analyses kan men echter ook concluderen dat dergelijke ongefundeerde schokken maar een klein gedeelte van de fluctuaties in de inflatie en het nationaal inkomen verklaren. Verschuivingen in de inflatiedoelstellingen van de centrale bank en aanbodschokken lijken belangrijker te zijn voor de verklaring van econmische fluctuaties.