643 - Beleggen in kunst: een samenspel van geldelijk rendement en psychisch inkomen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2000

Dit essay gaat over het rendement van kunst en de verschillende zienswijzen hierop in de literatuur. Hiertoe wordt de markt voor schilderkunst in zijn vele gedaanten beschreven met centrale aandacht voor de prijsvorming. In dat verband stond de constructie van een doelmatig prijsindexcijfer centraal en de verschillende alternatieven die daarvoor bestaan passeren de revue. De voornaamste conclusie is dat het bezit van schilderijen kennelijk psychisch inkomen genereert, maar ook de maatschappelijke efficiƫntie van de kapitaalmarkt doorbreekt. Een eventueel beleid zou kunnen pogen deze nadelige externe effecten te ondervangen. Trefwoorden: opbrengstvoet schilderkunst, indexcijfer, culturele economie.